Декларация за поверителност

 

           Поверителност на данните
 
Личните данни, които www.dragonaxe.eu  получава при регистрацията или поръчка като гост, ще бъдат използвани единствено за обслужване на потребителите – приемане и изпълнение на поръчки,информация за поръчки и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. www.dragonaxe.eu гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.

Потребителският акаунт на конкретен потребител може да бъде изтрит от базата данни на www.dragonaxe.eu, заедно с прилежащите към него данни, по всяко време при желание от страна на потребителя.
 
Работи на OpenCart
Dragon © 2019