За Нас

"ЕТ ДРАГОН-АХЕ”  е ФИРМА, регистрирано по Търговския закон на Република България,
със седалище и адрес на управление:
с. Люляково, обл. Кърджали , ул Васил Априлов 14  ; БУЛСТАТ: 108569403
Основна дейност: Сателитни системи ,Видеонаблюдение и други продажби на едро и на дребно. Ремонт и монтаж на Сателитни системи и  Видеонаблюдение

Работи на OpenCart
Dragon © 2019